WiFi - Wireless Fidelity Alliance
Stowarzyszenie mające na celu certyfikowanie zgodności urządzeń pracujących w standardzie IEEE 802.11. Hasło WiFi bywa często używane jako zamiennik pojęcia WLAN.
© 2019 uwb.pl