USB - Universal Serial Bus
Standard uniwersalnej magistrali szeregowej umożliwiającej podłączenie do komputera zewnętrznych urządzeń peryferyjnych. Przewód połączeniowy USB zapewnia również zasilanie urządzenia.
© 2017 uwb.pl