PM - Phase Modulation
Modulacja fazy polega na modulacji fali nośnej przez zmiany jej chwilowej fazy, w zależności od sygnału informacyjnego.
© 2019 uwb.pl