MIMO - Multiple-Input Multiple-Output
Technika transmisji polegająca na zastosowaniu wielu anten nadawczych i odbiorczych. Rozwiązanie pozwala na poprawe niezawodności łącza dzięki dywersyfikacji przestrzennej lub zastosowaniu różnej polaryzacji anten (ang. space diversity, polarisation diversity). Dzięki odpowiedniej multipleksacji oraz przy odpowiednim stanie kanału radiowego pozwala również uzyskać wzrost przepływności bitowej, gdyż pomiędzy parami anten odbiorczych i nadawczych powstają nieskorelowane kanały pracujące na tej samej częstotliwości.
© 2019 uwb.pl