FM - Frequency Modulation
Modulacja częstotliwości polega na modulacji fali nośnej przez zmiany jej chwilowej częstotliwości, w zależności od sygnału informacyjnego.
© 2019 uwb.pl