ETSI - European Telecommunications Standards Institute
Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych jest niezależnym instytutem standaryzacyjnym, którego podstawowym zadaniem jest opracowywanie norm niezbędnych do tworzenia europejskiego rynku telekomunikacyjnego.
© 2019 uwb.pl