BAN - Body Area Network
Body Area Networks tłumaczy się jako sieci nasobne. W zależności od tego gdzie rozmieszczony jest nadajnik i odbiornik wyróżnić można kanały radiowe Off-Body, On-Body oraz In-Body.
© 2019 uwb.pl